Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện
Ngọc Việt cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện
BẢNG GIÁ CHI TIẾT THÀNH LẬP CHI NHÁNH-VPĐD

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN PHÍ DỊCH VỤ
1 Thành lập chi nhánh thành lập văn phòng đại diện,địa điểm kinh doanh
Tư vấn và soạn thảo tất cả các hồ sơ theo mẩu
Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
5 ngày 700.000
2 Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Công ty cổ phần sang Công ty TNHH 2 thành viên
Công ty TNHH MTV
Công ty TNHH 2 thành viên sang công ty cổ phần, công ty TNHH MTV
Công ty TNHH MTV sang Công ty TNHH 2 thành viên, Công ty cổ phần
Chia, hợp nhất, sáp nhập, tách Doanh nghiệp
10 ngày Từ 1.500.00 tuỳ từng loại hình doanh gnhiệp